Uygulanan Programlar

Uygulanan Programlar

  • Zihinsel Engelli Bireyler destek eğitim programı
  • Dil ve Konuşma Güçlüğü destek eğitim programı
  • Yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı
  • İşitme engelli bireyler destek eğitim programı
  • Özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı